USEIN KYSYTTYÄ

Mihin E-arvio perustuu?

Arviolausunnon laatii ammattitaitoinen LKV -tutkinnon suorittanut kiinteistönvälittäjä kauppa-arvomenetelmällä. E-arvio perustuu tilaajalta saatuihin tietoihin, kauppahintatilastoihin, yleiseen ja paikalliseen markkinatilanteeseen sekä kiinteistönvälityksessä hankittuun tietoon ja kokemukseen. Seikkaperäinen kyselylomake kuvaliitteineen varmistaa, että luotettavan E-arvion tekemistä varten on riittävät tiedot.

Mistä aloitan?

Täytä lomake huolellisesti. Mitä tarkemmat tiedot annat E-arvion kohteesta, sitä tarkemman E-arvion saat. Lomakkeen loppuosassa voit liittää mukaan valokuvia ja pohjapiirroksen sekä muita asiakirjoja, jotka auttavat tarkan arvon määrittelyssä. Vinkki: ota valmiiksi esille esim. isännöitsijäntodistus, tai muita arvioitavan kohteen asiakirjoja, niin saat annettua tarkempia tietoja lomakkeelle. Mikäli asiakirjoja ei ole saatavilla käyttöösi, etkä tiedä kaikkiin kohtiin vastausta, se ei estä lomakkeen täyttöä ja arvion tekemistä, vaan voit ohittaa kohdat. Arvio laaditaan annettujen tietojen perusteella.

Kuka E-arvion laatii? 

E-arvion laatii oikea, vähintään LKV -tutkinnon suorittanut ammattilainen. Apunaan hänellä on kiinteistönvälitysliikkeissä käytössä olevat toteutuneiden kauppahintojen tilastot, muut monipuoliset työkalut sekä useamman vuoden kokemus kiinteistönvälitysalalta ja asuntojen ja kiinteistöjen arvioinnista.

Miten E-arvio laaditaan?

E-arvio laaditaan annettujen tietojen pohjalta. E-arviopalveluun ei sisälly paikalla käyntiä, asiakirjojen hankintaa tai annettujen tietojen oikeellisuuden tarkistamista. E-arvion tilaaja vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot kohteesta. Voit tilata myös tarvittavat kiinteistöihin liittyvät asiakirjat kauttamme (lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterinote, kiinteistörekisterin kartta ja vuokraoikeustodistus). Tiedustelut: info@solidhouse.fi.

E-arvio tehdään paikalla käymättä, joten aistinvaraiset havainnot, kuten hajut, äänet ja silmin havaittava kokonaisuus, kuten naapurusto ja maisema ovat pelkästään E-arvion tilaajan ilmoituksen varassa. Edellämainitut seikat saattavat vaikuttaa E-arvioon suurestikin, mikäli ne poikkeavat normaalista ja niistä ei ole mainintaa.

Suoritamme asuntojen ja kiinteistöjen arviointia toimialueellamme myös paikalla käyden. Voit tilata arvion tästä: Tilaa arvio. Arvioiden hinnat löydät Palveluhinnastostamme.

Kuinka tarkka E-arvio on?

Seikkaperäisesti täytetty kyselylomake kuvaliitteineen varmistaa, että luotettavan E-arvion tekemistä varten on riittävät tiedot. Mikäli tiedot ovat hyvin puutteelliset, saattaa E-arvio heittää jopa +-20%. Riittävillä lähtötiedoilla ja kohteen yksilöllisyydestä riippuen, E-arvion tarkkuus on keskimäärin + - 3-7%. E-arvion tarkkuus mainitaan arviokirjassa.

Minkälaisia kohteita voidaan arvioida?

E-arvio voidaan laatia kaikenlaisista kohteista jotka käsittävät yhden asuinhuoneiston tai asuinkiinteistön tai vapaa-ajanasunnon. Mikäli kohteessa on runsaasti maa-aluetta, mitä ei enää lasketa pihapiiriin, kuten peltoalueita, metsää jne tai jos arvioitava kohde koostuu useista asunnoista (useamman asunnon rivitalo, kerrostalo) tai useita rakennuksia käsittävistä kokonaisuuksista (maatilat, hevostilat jne), ei E-arviota suositella, vaan arvio on laadittava erillisellä sopimuksella ja paikan päällä käynnillä. Lisätietoja voit kysyä info@solidhouse.fi.

Koska saan E-arvion ja miten?

E-arvio laaditaan kolmen arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Sinulle toimitetaan latauslinkki sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu tilauksen yhteydessä.

Mitä jos en ole tyytyväinen annettuun E-arvioon?

Hinta-arvion laatii alan ammattilainen annettujen tietojen perusteella kauppa-arvomenetelmällä. E-arviossa otetaan huomioon kaikki mahdollisesti arvoon vaikuttavat arviontekohetkellä vaikuttavat seikat ja E-arvio laaditaan kulloinkin voimassaolevan markkinatilanteen mukaan. E-arvio on nimensä mukaan arvio. Mikäli kohde laitettaisiin samalla hetkellä myyntiin, voi lopullinen toteutunut kauppahinta heittää E-arviossa annetun prosenttimääräisen haarukan rajoissa, mutta saattaa myös ylittää tai alittaa haarukan. Haarukka on sitä rajoitetumpi, mitä tarkemmat tiedot kohteesta on annettu. Oman kodin arviointi on vaikeaa ja siksi arvio voi joskus heittää omasta ajatuksesta. Arviomme osuvat kokemusperäisesti kuitenkin 97% tarkkuudella maaliinsa, joten E-arvion antama arvo on luotettava. Pysymme siis arviomme takana, emmekä muuta arvion tulosta. Mikäli olet kuitenkin perustellusti eri mieltä arvosta, voit ottaa yhteyttä info@solidhouse.fi.

Kuinka kauan E-arvio on voimassa?

E-arvio on voimassa 6 kk. E-arvio on tehty ottaen huomioon vallitseva markkinatilanne. Markkinatilanteeseen vaikuttavien tekijöiden muututtua merkittävästi tulisi E-arvio päivittää uudelleen ajan tasalle.

Kuinka kauan arviolausuntoa säilytetään?

Säilytämme arviolausuntoja viisi vuotta. Tästä voit tutustua tietosuojaselosteeseemme.

Kiinnostuitko E-arviosta?

Siirry tästä E-arvioiden sivulle.